Det kan du få i erstatning for piskesmæld

Det kan godt lade sig gøre at få en erstatning for piskesmæld, men dog er det meget vigtigt at have i baghovedet, at det ikke ligefrem er den type af skade, der er lettest at få en erstatning for. Problemet med denne type af skade er, at det godt kan være en meget vanskelig opgave at overbevise ens forsikringsselskab om, at ens gener er kommet eksempelvis efter en trafikulykke.
Læs også om beskatning af erstatningen, da der er særlige regler du bør være opmærksom på.

For at få en erstatning skal du omgående tage kontakt til din lægeerstatning for piskesmæld og erhvervsevnetab

Har du været udsat for en ulykke, og mener du, at du i den forbindelse har fået et piskesmæld, så er det bestemt vigtigt, at du omgående tager kontakt til din læge, som kan stille dig en diagnose. Dette er du nødsaget til at gøre, inden der er gået 3 dage, for ellers kan det godt blive særdeles vanskeligt for dig at få en erstatning.

Såfremt en af symptomerne på piskesmæld først melder sig efter, at der er gået en periode på 3 døgn, kan erstatning godt være meget problematisk, og det skyldes, at man blandt andet også i høj grad ser på, om de symptomer, som man generes af er opstået som følge af den hændelse der er foregået (eksempelvis et trafikuheld), eller den måske i realiteten er opstået af en anden årsag.

Problemer med nakken kan man nemlig lige så godt få i mange andre situationer – eksempelvis ved ganske almindeligt kontorarbejde. Forsikringsselskaberne anvender naturligvis også ofte dette som et argument, og de sætter derfor spørgsmålstegn ved, om man overhovedet vil have mulighed for at få en erstatning.

Med andre ord kan man sige, at man absolut skal have bevisbyrden på plads, hvis man vil gøre sig nogle forhåbninger om at kunne få en erstatning som følge af, at man har fået et piskesmæld.

Hvis du gerne vil sikre dig, at du har tilstrækkeligt med beviser, så er det altid en god idé, at du med det samme efter hændelsen får indskrevet eventuelle gener i din lægejournal.

Selv ved overholdelse af 3-dagsreglen kan det være svært at få en erstatning -også for erhvervsevnetab

Selv hvis man overholder reglen om, at man skal have indskrevet sine gener i lægejournalen senest 3 dage efter, at den pågældende trafikulykke måtte have fundet sted, kan det alligevel godt være svært at komme igennem med sit krav om at få en erstatning.

Der er nemlig mange forskellige forhold, der vil blive taget højde for, når man skal vurdere en sådan sag. En af de ting som man blandt andet vil lægge vægt på er, hvor høj eller lav påkørselshastighed har været, såfremt man har fået sit piskesmæld i forbindelse med en trafikulykke. Såfremt der eksempelvis viser sig at komme oplysninger om, at der har været en lav påkørselshastighed, vil dette formentlig føre til en formodning, om at påkørslen ikke har været egnet til at forvolde skade nok til, at dette kan være årsagen til et piskesmæld men at der kan være andre ting, som kan være årsag til, at man er blevet ramt af denne skade – eksempelvis hvis man har et job, som kan være slidsomt ved ens nakke.

Da sagerne oftest er indviklede og en kamp mod et stort forsikringsselskab, kan det kun anbefales af søge advokatbistand
Læs alt om hvordan en Advokat kan hjælpe på hjemmesiden om piskesmæld og erstatning her

Hvis jeg kan få en erstatning for piskesmæld, hvor meget kan jeg så forvente at få?

Hvis man vil opleve helbredsmæssige gener som følge af, at man har fået et piskesmæld, så vil der være tale om varige mén. Dette gør, at man vil være berettiget til at modtage et beløb i erstatning. Hvor meget man vil have mulighed for at få i erstatning afhænger af, hvor høj en mén-grad der vil være tale om samt erhvervsevnetab og tabt arbejdsfortjeneste m.m.

Man går med andre ord ind og laver en vurdering af, hvor alvorlig en skade man har, og ud fra det bliver der lavet en méngrad beregning, som bestemmer hvor stort et beløb, man kan få i erstatning. For at man kan få en erstatning, er man nødsaget til som minimum at have en méngrad på 5 procent.

Dog kan der ved forsikringsselskaber godt være forskellige krav til méngrad, som gør, at man visse steder eksempelvis vil være nødsaget til at have en méngrad på 8 procent i stedet for 5. Hvis du gerne vil finde ud af hvor grænsen går for netop dig, så bør du kigge dine forsikringspolice igennem.

Méngrad bliver årligt fastsat med en bestemt takst, der er med til at afgøre, hvor meget eller lidt man kan få i erstatning. I år 2014 lød taksten på 8.175 kroner pr mén-grad. Dette betyder derfor, at hvis du eksempelvis som følge af din skade får fastsat en grad på 10 procent, så vil dette betyde, at du vil have krav på at få 81.750 kroner i erstatning. Her skal man huske på, at der vil forelægge mulighed for både at få et beløb fra sin egen ulykkesforsikring, og så vil der derudover også være mulighed for at kunne få et beløb fra modpartens forsikringsselskab.

Når din erstatningssag er afsluttet, vil du ofte møde et nyt forløb, hvor du typisk vil ende med et fleksjob.
Du kan her læse meget mere om Fleksjob og visiterig m.m.

Se eventuelt videoen om Piskesmæld og erstatning her