Symptomer på whiplash

Det er vigtigt, at man sørger for at holde øje med, om man oplever nogle af de hyppigste symptomer, der er på Whiplash/piskesmæld. Hvis man har været involveret i en trafikulykke, eller man har fået et hårdt skub eller stød, og man efterfølgende føler gener eksempelvis i nakken, så er det meget vigtigt, at man holder meget skarpt øje med, om det er noget, der udvikler sig yderligere, eller det er noget, som er ved at fortage sig.

Man kan både opleve, at ens gener går væk efter få uger, men man kan også opleve, at de symptomer der er på et whiplash bliver kroniske. Kroniske piskesmæld kan give varige mén, og man skal derfor i meget høj grad være opmærksom på de gener, som man måtte have fået.

Hvilke symptomer findes der på, at man kan have fået whiplash?whiplash og diagnose

Der er nogle forskellige symptomer, som viser sig meget ofte. Nogle af dem man ser meget hyppigt er ømhed, stivhed, hævelser samt ubehagelige muskelsmerter i nakken. Det forholder sig dog sådan, at hvis man har fået et piskesmæld, kan der være en risiko for, at smerterne kan brede sig yderligere til andre dele af kroppen. Man kan blandt andet komme ud for, at man eksempelvis også oplever hovedpine, svimmelhed og træthed.

Du kan her se en liste over nogle af de symptomer, man ser i forbindelse med piskesmæld:

Symptomer i nakken med hyppig forekomst:

Patienten oplever at have nakkesmerter eller hold i nakken.

Patienten kan opleve at have både stivhed og ømhed i nakken.

Patienten har hævelser i nakken.

Patienten kan opleve at have muskelspasmer i nakken.

Patienten kan have vanskeligt ved at bevæge nakken – eksempelvis ved at dreje sit hoved.

Patienten kan komme ud for at have smerter, som skyder fra nakken ned til armen eller skulderen.

Ovenstående er blandt nogle af de symptomer, som man ser absolut mest hyppigt. Dog er der naturligvis også andre ting, man kan opleve. Øvrige symptomer som patienten også kan mærke er blandt andet hovedpine, som kommer et stykke tid efter, at skaden er sket. Der er desuden også nogen, som kan opleve at få smerter i ryggen og i lænden. En underlig prikken og kilden i både arme og ben er der desuden også nogle, der vil opleve. Øvrige symptomer man kan opleve som følge af at piskesmæld kan desuden også være træthed, svimmelhed, et sløret syn samt besvær med at synke.

Tilbage i 1980 har canadiske eksperter indenfor piskesmældsskader udarbejdet en såkaldt WAD-graduering. Dette er en inddeling af piskesmældsskader:

Grad 0 : Ved grad 0 har personen ingen nakkesmerter. Ligeledes er der ingen stivhed eller nogle former for fysiske tegn.

Grad 1: Ved grad 1 vil personen have klager over stivhed, smerter og ømhed i nakken. Her er der dog heller ikke nogle fysiske tegn.

Grad 2: Såfremt personen har en mindsket bevægelighed, og at vedkommende oplever ømhed ved tryk samtidig med, at der klages over stivhed, smerter eller ømhed i nakken kategoriseres dette som grad 2.

Grad 3: Hvis personen klager over at have smerter, ømhed i nakken eller stivhed samtidig med, at der er tydelige neurologiske tegn, kommer dette ind under grad 3. Neurologiske tegn kan eksempelvis være i tilfælde af, at personen har meget svage eller måske direkte manglende reflekser. Det kan dog også være svaghed eller føleforstyrrelser.

Grad 4: Den største grad af piskesmæld i den såkaldte WAD-graduering, er hvor personen har fået et knoglebrud eller en dislokation – altså er knoglen ude af led.

Symptomer med meget sjælden forekomst

Udover de mange førnævnte symptomer er der også nogle øvrige ting, som man dog kun ser en forekomst af meget sjældent. I ganske få tilfælde kan nogle patienter opleve, at de får kvalme, ringen for ørerne og problemer med hukommelsen.

Faktisk kan der også godt i meget sjældne tilfælde være folk, som bliver ramt af angst eller depression, og man kan ligeledes også opleve, at man får søvnbesvær. Det skal dog pointeres, at disse symptomer dog kun finder sted yderst sjældent.
Oplever du nogle symptomer, bør du besøge din læge for at blive tjekket for, om du har piskesmæld
Hvis du har oplevet nogle af disse symptomer, så kan det helt klart anbefales, at du straks opsøger din læge. Selv relativt små gener eksempelvis efter en trafikulykke er ufatteligt vigtigt at få indrapporteret. Man skal ganske kort tid efter, at man har været udsat for noget, som har skabt gener, der kunne minde om en af symptomerne på piskesmæld (whiplash) tage kontakt til skadestuen eller sin læge.

Årsagen til at dette er meget vigtigt er, at såfremt dine gener udvikler sig yderligere, og det eventuelt måtte vise sig, at du har fået et mere alvorligt og kronisk piskesmæld, kan du stå meget skidt ved en erstatningssag, såfremt du ikke har fået indskrevet symptomerne i din lægejournal kort tid efter, at den pågældende trafikulykke eller lignende måtte have fundet sted.