Piskesmældet og forsikringen

Som udgangspunkt gælder der følgende regler i forhold til forsikring, hvis man på noget tidspunkt har været involveret i en trafikulykke:

Forsikringsdækning ved soloulykker:
Soloulykker sker desværre fra tid til anden. Hvis man på noget tidspunkt skulle ske at komme ud for en ulykke, hvor der ikke har været andre involveret end en selv, så kan man ikke kræve en erstatning igennem sin ansvarsforsikring.
Denne regel vil eksempelvis gøre sig gældende, hvis man på et tidspunkt kommer til at køre ind i et træ, eller hvis man eksempelvis kommer til at køre ud i grøften på grund af, at der har været glat føre.

Forsikringsdækning ved sammenstød:
Det er lovpligtigt, at man har tegnet en ansvarsforsikring, hvis man har et motoriseret køretøj. Dette gør sig gældend uanset, om man kører på knallert, motorcykel eller man kører i bil. Hvis der skulle ske at være flere personer, som er blevet involveret i trafikulykken, kan man altid søge erstatning hos den modkørende persons ansvarsforsikring.

Ovenstående er de grundlæggende regler i forhold til erstatning i forbindelse med en almindelig trafikulykke. Dog er det ikke helt det samme, som gør sig gældende, hvis man får en piskesmældsskade.

Er jeg dækket af min forsikring, hvis jeg får et piskesmæld i forbindelse med en trafikulykke?

Såfremt du på uheldigvis vis skulle ske at komme til skade i en trafikulykke, og du oplever at få et piskesmæld, vil der være særlige forhold, når det kommer til forsikringsdækning.

Problematikken i forhold til erstatning i tilfælde af piskesmældsskader ved trafikulykker er, at man hverken med røntgenfotografering eller scanning har mulighed for at se et piskesmæld. Derudover er det samtidig også et problem, at de smerter man måtte have i nakken sagtens kan være forårsaget af andre ting end blot selve trafikulykken.

Dette resulterer derfor meget ofte i, at de personer som i forbindelse med en trafikulykke er blevet ramt af et piskesmæld (whiplash) ender ud med en lang og sej kamp imod forsikringsselskaberne. Såfremt du ikke tidligere har haft lignende symptomer før ulykken, som du har haft efter ulykken har fundet sted, vil du have krav på at få erstatning fra ansvarsforsikringen.

Hvis man på noget tidspunkt har været involveret i nogen form for trafikulykke, så kan det helt klart anbefales, at man sørger for at få taget kontakt til sin læge eller sygehus. Dette skyldes nemlig, at det er ufatteligt vigtigt, at du får noteret de eventuelle gener, som du måtte have så tidligt som overhovedet muligt, hvilket i særlig grad er vigtigt, når det kommer til piskesmæld.

En piskesmældsskade skal opgives i en lægejournal indenfor 3 dage

Det forholder sig sådan, at man vil være nødsaget til at få opgive sin gene med piskesmæld i sin lægejournal, indenfor en periode på maksimalt 3 dage. Det er meget vigtigt, at man ikke overskrider denne tidshorisont, for hvis man gør det, så kan det godt gå hen og blive meget vanskeligt at få fuld erstatning for piskesmæld.

Dog må man alligevel huske på, at der kan forelægge en hvis problematik i forhold til at få erstatning for en piskesmældsskade. Dette gælder selvom alle de nødvendige og relevante informationer står angivet i journalen, for det kan nemlig være utrolig svært at bevise en decideret skade, eftersom man eksempelvis også ved almindeligt kontorarbejde kan få ondt i nakken. Derfor vil man i en sådan situation meget tit opleve, at forsikringsselskaberne i højeste grad betvivler, om ens gener er relateret til en decideret ulykke.
Hvis jeg kan få penge af min forsikring, hvor meget kan jeg så forvente at få?
Hvis det skulle forholde sig sådan, at du har ret til at få penge fra dit forsikringsselskab, så kan det være meget svingende beløb, der vil blive givet i tilfælde af, at man har fået whiplash. Først og fremmest skal det siges, at det bestemt ikke er alle, som døjer med denne type af gener, der kan få erstatning. Hvis man dog alligevel er en af dem, som gør, så vil der blive udmålt mén, som ens erstatningsbeløb vil blive baseret på.

Få mere information omkring erstatning i forbindelse med en trafikulykke

Hvis du har været involveret i et trafikuheld, hvor du har fået et piskesmæld (en forvridning eller forstuvning i nakken), og kunne du samtidig godt tænke dig at få yderligere information omkring hvordan en eventuel erstatning vil blive beregnet, så vil der på nettet være yderligere information at finde omkring beregning og erstatningsposter, hvis du besøger hjemmesiden ask.dk. Hos trafikuheld-erstatning.dk har man i særlig grad erfaring i at foretage vurderinger af varige mén samt erhvervsevnetab. Derudover kan du også med fordel besøge civilstyrelsen.dk, hvor der ligeledes vil være mulighed for at få mere at vide omkring dine muligheder for at få erstatning i tilfælde af, at du har været involveret i et trafikuheld og har fået et piskesmæld.