Personskadeerstatning generelt

En personskade opstår desværre ofte og selv om de fleste personskader ikke forvolder mange længere varige gener for personen, er der flere tilfælde hvor en personskade forvolder så mange gener og ubehag efterfølgende at man har ret til erstatning. En personskade kan opstå på arbejde, i trafikken, på et sygehus eller som resultat af vold. I denne artikel vil vi kort beskrive de forskelige scenarier.

information om personskadeerstatningPersonskade som sker på arbejde

En personskade som sker på arbejde kaldes for en arbejdsskade. Der sker tusindvis af personskader på de danske arbejdspladser årligt hvilket må siges at være mange. En personskade som sker på arbejde er automatisk dækket af arbejdsskadeforsikringen som enhver arbejdsgiver har pligt til at tegne således, at du kan få personskadeerstatning. En personskade som sker på arbejde administreres, udmåles og anerkendes officielt af arbejdsskadestyrelsen.

For at en personskade kan karakteriseres som en arbejdsskade skal denne finde sted på en arbejdsplads i Danmark. Det har ingen betydning om et stykke arbejde som var udført på tidspunktet hvor personskaden opstår, er lønnet eller ej. Desuden har alder eller hvilken form for arbejde bliver udført. Hvis en personskade finder sted på arbejde kan man få erstatning fra to forskelige steder. For det første er alle lønmodtagere omfattet af en arbejdsskadeforsikring som er lovpligtig. Men ud over dette kan i visse tilfælde arbejdsgiveren også blive stillet for ansvar, hvorfor i disse tilfælde erstatningsansvarsloven kommer ind i billedet.

Alle personskader som finder sted på arbejdspladsen og resulterer i varige mén, bliver udmålt som en procentvis gene for kroppen, altså 5%, 10% osv. og helt op til 100%. Arbejdsskader som giver varige mén giver også grundlag for erstatning som er baseret på de langtidsvarige mén og gener som skaden har forvoldt.

Personskade som sker i trafikken

Der er desværre mange forskelige måder hvorpå en personskade kan ske i trafikken. Mulighederne for annerkendelse af peronskaden og erstatningen som måtte følge med denne afhænger af forskelige ting, men først og fremmest afhænger det af hvordan personskaden er opstået. Hvis der er tale om en personskade som er sket som følge af en soloulykke. Hvis der er tale om en sololykke som forvolder personskaden, er det kun ens egen ulykke forsikring som kan dække for skaden.

Hvis der derimod er tale om uheld hvor to eller flere parter er involveret vil det altid være modpartens forsikring som skal dække for din personskade, uanset hvem der er ansvarlig for selve ulykken. Dette kaldes objektivt ansvar. Men inden personskaden kan klassificeres som en skade som er resultat af et trafikuheld, skal der være en årsagssammenhæng. Dette betyder at der skal være en sammenhæng imellem den personskade so du har fået og det uheld som du har været involveret i. Dette betyder at dokumentation er meget vigtig i denne forbindelse og en udførelig beskrivelse af uheldet kan være til stor hjælp når erstatning skal udbetales.

Personskade som sker på sygehuset eller hos lægen

I de senere år har antallet af personskader som er forvoldt på et sygehus eller hos en specialist eller den almene læge i stigning. Hvis du har fået en personskade mens du var på sygehus eller hos en læge mens du var under undersøgelse eller behandling, kan denne anmeldes til patienterstatningen. Erstatningen kan udbetales for denne slags skader, men kun hvis personskaden er en direkte resultat af den behandling man har været under på tidspunktet at personskaden finder sted. For at en personskade kan klassificeres som patientskade skal skaden ske på en af fire følgende måder.

Hvis en specialist kunne behandle dig på en anden måde og dermed undgå skaden.
Hvis der opstår komplikationer som ikke kan undgås, men som er utålelig for dig som patient
Hvis udstyret som var blevet brugt svigter
Hvis man kunne have valgt en anden behandling og dermed undgå skaden.

Hvis en personskade opstår som følge af medicinsk behandling så har du som regel ret til erstatning. Dermed skal sådanne personskade anmeldes til patienterstatningen som derefter skal tage stilling om din personskade kan anerkendes som en patientskade. Hvis din personskade er en patientskade skal der afgøres hvor stor en erstatning skal udbetales til dig. I denne forbindelse vil patienterstatningen indhente flere oplysninger om dig så den rette erstatning kan blive udbetalt. Erstatning til en personskade som er sket under en medicinsk behandling opgøres efter erstatningsansvarsloven og der kan derfor være tale om erstatning som vil blive ubetalt løbende og erstatning i form af et engangsbeløb.

Forskelige typer af personskader – forskelige muligheder
Som beskrevet ovenover, er der mange forskelige måder hvorpå en personskade kan opstå. Derfor er det vigtigt at søge om professionel rådgivning hvis du mener at du har fået en personskade. De forskelige scenarier bliver behandlet anderledes af forsikringsselskaberne og det er forskelige instanser som tager sig af de forskelige personskader. Derfor er det meget vigtigt at have al nødvendig dokumentation i orden og god rådgivning ved sin side.

Læs også om arbejdsskadeserstatning