Piskesmæld og Advokat

Har du været udsat for et trafikuheld eller personskade, der er resulteret i et piskesmæld, vil du stå overfor en lang og sej kamp for en rimelig og fair erstatning.

Erstatningen skal dække dig ind resten af livet, hvor piskesmældet vil give dig forringet livskvalitet og indtægt.advokat piskesmæld og piskesmældsskade

Området er yderst kompliceret, da et piskesmæld endnu ikke kan ”ses” fysisk på en scanner og du derfor ikke har helt så let ved at overbevise forsikringsparten om deres ansvar.
Hertil kommer de mange forskellige typer af erstatning, som den endelige erstatningssum opdeles i -og den store mængde krav og beregninger, der danner grundlag for hver type.

Hvordan kan en piskesmæld advokat hjælpe?

I Danmark specialiserer Advokaterne sig indenfor hvert deres felt, for at blive så dygtige som muligt og en del har valgt at specialiserer sig indenfor netop personskader fra trafikuheld og herunder piskesmæld.

Lige fra få timer efter en trafikulykke, kan en advokats råd være udslagsgivende for det endelige erstatningsbeløb, da sagerne som sagt, er yderst kompliceret.

Forsikringsselskabet hos modparten i et trafikuheld, er parten der skal betale erstatning og deres agenda er naturligvis, at udbetale et beløb der er nøjagtigt så lavt, som de kan komme af sted med.
De får ikke nogen medalje for at udbetale ”lidt ekstra” og deres advokats opgave er, at behandle sagen til deres fordel.

Derfor er du som udgangspunk fra første time du har smerter også oppe i mod en advokat fra forsikringen, der taler deres sag og ikke dig.

Advokaten kender loven til punkt og prikke og kan rådgive dig, så du får foretaget de rigtige undersøgelser af de rigtige uddannede læger.
Under cases kan du læse om en piskesmældsramt, der fik foretaget undersøgelse af en sygeplejerske, hvilket forsikringsselskabets advokat fik medhold i IKKE kunne danne grundlag som korrekt undersøgelse, da den ikke var fortaget af en uddannet læge.
Fuldstændigt ligegyldigt, at det medførte tab af erstatning og et liv i økonomisk ruin for den piskesmældsramte.

Advokaten ved nøjagtigt, hvad du skal sørge for i forbindelse med undersøgelse og diagnosticering, samt hvordan du skal forholde dig til din arbejdsplads mht sygemelding m.m.

Herudover har de indgående kendskab til de forskellige typer af erstatningsmuligheder og kender beregnigsgrudlag, så de kan gennemgå forsikringsselskabets forslag til erstatning.

Forsikringsselskabet har lægekonsulenter ansat, der laver skønsvis beregninger af f.eks. Méngraden og den kan beregnes til forsikringsselskabets fordel.

Herudover vil forsikringsselskabet ej heller informere om dine rettigheder og muligheder f.eks. for at få dækket udgifter til behandlinger.

Vi kan derfor kun på det kraftigste anbefale, at du sørger for advokat bistand, så hurtigt som overhovedet muligt efter du har pådraget dig et piskesmæld.

Videoer – Sådan kan en erstatningsadvokat hjælpe