Hvordan beregnes méngrad?

Når jeg har været ude for en ulykke, hvor jeg har fået et piskesmæld, hvordan bliver mén-graden ved erstatning så fastsat?
Reglerne er sådan, at hvis man har været udsat for et uheld, hvor man har fået sig et piskesmæld, og man i den forbindelse har fået en skade, der er så slem, der er vil være tale om varige mén, vil man have ret til at kunne få en erstatning. Den erstatning som du i den forbindelse kan få kan være meget varierende, for det er ikke sikkert, at mén-graden vurderes som værende lige høj eller lav alle steder.

Helt grundlæggende bliver en méngrad fastsat ud fra den pågældende skades alvorlighed. Dette betyder i praksis, at jo værre din skader er, jo højere et beløb vil du som udgangspunkt kunne få i erstatning.

Der vil blive taget en lægefaglig vurdering af omfanget af den skade, som du har fået og ud fra denne vurdering, vil der blive fastsat en méngrad. Når denne vurdering skal tages, så vil der blive lagt stor vægt på de helbredsmæssige konsekvenser, som du efterfølgende vil have som følgende af, at du har fået skaden.

Hvor høj eller lav vil en méngrad typisk være?beregning af méngrad ved piskesmæld og personskade

Det kan være meget forskelligt, hvor høj eller lav en méngrad man vil have, når man har været udsat for, at man har fået et piskesmæld. Det er ikke alle, som vil opleve en lige voldsom helbredsmæssig konsekvens, og derfor er det også meget forskelligt, hvor høj eller lav en méngrad man vil have, hvis man er en af dem, som er blevet ramt af et piskesmæld.

Det forholder sig som udgangspunkt sådan, at en mén grad vil ligge imellem 5 og 15 procent. Det er meget forskelligt, hvor høj eller lav en méngrad folk vil få, men det gennemsnitlige ligger på 9 procent.

Hvad er størrelsen på den erstatning, man får ved forskellige mén-grader?

Når man laver en vurdering af, hvor stort et beløb enkeltpersoner vil have mulighed for at få i erstatning, efter de er blevet ramt af et piskesmæld, så er der nogle forskellige ting, som man fastsætter dette beløb ud for. Nogle forskellige parametre vil afgøre hvilken mén-grad, der vil være tale om, og efter der er blevet fastsat en helt konkret mén-grad for en enkelperson, vil der derefter være et bestemt beløb, som man vil have ret til at få i erstatning. Ud fra den mén-grad som man er blevet vurderet til at have, er der blevet lavet nogle bestemte takster, der bestemmer det præcise beløb, som du vil kunne få.

Beløbet i 2014 som du vil modtage, hvis du har fået et piskesmæld lyder på 8175 kroner pr procent mén-grad, du har. Du vil dog være nødsaget til at være opmærksom på, at du som minimum vil være nødsaget til at have en mén-grad, som er på 5 procent, hvis du gerne vil have erstatning. Hvis du har under 5 procent, så vil du ikke være berettiget til at få en erstatning.

Hos visse forsikringsselskaber er det sådan, at du vil være nødsaget til at have en endnu højere méngrad end blot 5 procent, hvis du skal gøre dig nogle forhåbninger om at modtage en erstatning. Det er altid en god idé, at man sørger for at få læst sin police fra forsikringen godt igennem, så man ved, hvordan man står.

Vil jeg have mulighed for at kunne klage, hvis jeg er utilfreds med fastsættelsen af méngraden?

Det sker fra tid til anden, at folk ikke er tilfredse med den méngrad, der er blevet fastsat for dem. I en sådan situation har man mulighed for at afgive en klage, og faktisk kan det godt lade sig gøre at få taget sagen til en revurdering i håbet om, at man få forhøjet méngraden og derved få en højere erstatning som følge af den skade, man har fået.
Hvis man ikke er tilfreds med den méngrad, der er blevet fastsat af lægekonsulenten hos dit forsikringsselskab, så vil du have mulighed for at kunne bede Arbejdsskadestyrelsen om at foretage en vurdering af din skade og fastsætte den mén-grad, som de finder passende og rimelig. Denne mulighed vil også forelægge for dig, selvom den pågældende skade ikke er arbejdsrelateret.

Erstatning ved piskesmæld kan være kompliceret

Når det kommer til méngrad og erstatning i forbindelse med, at man har fået en skade, så er det bestemt ikke fordi, at det er let at få en erstatning, hvis man har fået et piskesmæld. Årsagerne til dette er blandt andet, at når der af forsikringsselskabet foretages en vurdering af din sag, så kan det være svært at vide, om det er selve trafikulykken, som man har været involveret i, som er skyld i, at man oplever gener, eller det måske snarere er slid, som er årsagen. Har man i løbet af et længere stykke tid lavet kontorarbejde, hvor ens nakke har været brugt meget, så kan det vurderes, at skaderne delvist stammer herfra.

Se eventuelt videoen om Piskesmæld og méngrad her