Korrekt arbejdsskadeserstatning

Hvis du har været så uheldig at komme ud for en skade – enten fysisk eller psykisk – på dit arbejde, er det vigtigt, at du undersøger dine muligheder for arbejdsskadeerstatning. Der findes nemlig forskellige typer af erstatning, som gives ud fra, hvilken type af skade det er, du har pådraget dig på din arbejdsplads.

Typiske skader, der erstattes

Når man taler om arbejdsskader, er mange tilbøjelige til blot at tænke på de fysiske skader, som kan ske, når man er på arbejde. Dog er det vigtigt at pointere, at der også kan kræves erstatning af visse psykiske skader, såsom depression som følge af stress. Det kan dog være sværere at dokumentere, hvorvidt de psykiske skader kommer som følge af ens arbejde.

Fysiske skader, såsom fald og andre ulykker, kan du kræve erstatning på, hvis de er sket, imens du har været på arbejde, og din arbejdsgiver kan holdes til ansvar. Her kan du være dækket af både din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring samt reglerne i Erstatningsansvarsloven.

Opdelingen af arbejdsskader

Ved arbejdsskader er det vigtigt at skelne imellem to forskellige kategorier af skader. Den første er arbejdsulykker, og den anden er erhvervsbetingede sygdomme. De to kategorier dækker over forskellige typer af skader, så det er vigtigt at sætte sig ind i, hvilken af de to kategorier ens skade hører under.

Arbejdsulykker dækker over de fysiske eller psykiske skader, som sker imens du er på arbejdet. Skaderne kan eksempelvis være, at du falder ned fra en stige, eller hamrer et søm i din hånd, imens du er på arbejdet. De psykiske skader kan eksempelvis dække over de psykiske men, der kan ramme dig, hvis du bliver udsat for et røveri eller lignende.

De erhvervsbetingede sygdomme er straks en smule sværere at forholde sig til. Som nævnt ovenfor, så er eksempelvis depression som følge af stress fra ens arbejde en erhvervsbetinget sygdom. Hvis man ser på de fysiske skader, der kan være erhvervsbetingede, så kan længerevarende rygsmerter og karpaltunnelsyndrom være dækket under dette.

Få hjælp af en advokat

For at være sikker på at du får den rigtige arbejdsskadeerstatning, kan det være en rigtig god idé at have en advokat på sagen. Advokaten kan hjælpe dig med at finde rundt i de forskellige skader og hjælpe dig med at finde ud af, hvordan og hvorledes din erstatning skal udbetales til dig.

Det kan være rigtig svært, hvis man skal stå alene med de mange processer, som ofte kan tage lang tid at komme igennem. En arbejdsskadesag kræver, at man sætter sig godt ind i de forskellige lovmæssige processer samt den relevante lovgivning. Ved at have en advokat på sagen kan man være sikker på at være i gode hænder hele vejen igennem processen.

Erstatninger for forskellige skader

Efter at have fået en skade af den ene eller anden art er det vigtigt at vurdere, hvad ens arbejdsskadeerstatning skal dække over. Hvis det er ens arbejdsgiver, der står til ansvar for, at man får erstatning, kan man se på tre forskellige erstatningstyper.

For nogle har en arbejdsskade givet dem et handicap, hvilket giver dem en tabt arbejdsevne, der gør det umuligt for dem at arbejde på det samme niveau som tidligere. I andre tilfælde er der tale om en erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis skaden har gjort det umuligt for en at komme til at arbejde. Sidst er der så godtgørelse for svie og smerte, som er opstået som følge af skaden.

Det er altså vigtigt at kigge på, hvad for en type af skade man har pådraget sig. Find ud af, om der er tale om en arbejdsulykke eller en erhvervsbetinget sygdom. Dernæst gælder det om at finde ud af, hvad det er, man ønsker at få erstattet – tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse for svie og smerte eller tabt arbejdsevne. Ring til en advokat for at få hjælp til at gribe sagen helt rigtigt an fra starten F.eks. Bo hos Arbejdsskade-advokat.dk